Akryl 60x30
På genomresa

Används som illustration
i tidskriften Social politik
nr 3 2012