Rymden fylls av svarta tak
Akryl/collage
30x30
Såld